Tillbaka till aktuellt
24.10.2023

Fullmäktige beslöt på måndagskvällen efter sex omröstningar att fortsätta detaljplaneringen för stadshusområdet.  Detta är ett principbeslut om att arbetet med detaljplaneändringen fortsätter. 

I den sista omröstningen vann stadsstyrelsens förslag att fortsätta planeringen rösterna 21 – 13 och en blank. Motförslaget var då att avsluta planeringen. 

Innan det sista beslutet föreslogs flera motförslag. De berörde närmast det kommande nybyggets massa, både en minskning och en höjning av byggrätten föreslogs.

Läs mer i föredragningen