Tillbaka till aktuellt
21.12.2021

Stadsfullmäktige i Grankulla behandlade på måndagskvällen budgeten för nästa år. I budgeten kompenseras den kraftiga utgiftsökningen av en mycket positiv skatteutveckling.

Inkomsterna uppskattas att stiga till 73 miljoner euro, vilket är ca 4 miljoner euro mer än i årets budget.

Resultatet för år 2022 visar ett överskott på ca en miljon fastän det strukturella resultatet som är resultatet exklusive vinster från försäljning av markegendom och ersättningar enligt markanvändningsavtal visar ett underskott på över 2,5 miljoner. Investeringstakten är fortfarande hög, 15,0 miljoner euro.

De främsta investeringarna år 2022 är saneringen av ungdomsgården (4,8 miljoner euro), ändringsarbeten som krävs inför daghemsverksamheten på Villa Anemone (2,3 miljoner euro) samt stadsbanan (2,1 miljoner euro).

Stadsdirektör Christoffer Masar skriver mer om budgeten i sin kolumn i lokaltidningen Kaunis Grani.

Budgeten kan man läsa här