Tillbaka till aktuellt
29.8.2023

Fullmäktige fattade 28.8 ett principbeslut om att beredningen av ett investeringsbeslut för ett finskspråkigt skolcentrum inleds. I beredningen ska följande faktorer i fråga om grundläggande information beaktas:

Fullmäktige beslöt 28.8 en investering för ett nytt finskspråkigt skolcentrumprojekt. Principbeslutet att i beredningen ska beakta att skolcentrumet placeras på den nuvarande simhallens område och att skolcentrumet planeras som en enhetsskola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen.

Beslutet tillkom efter en omröstning 20 – 15, där motförslaget var att fullmäktige sku besluta enligt stadsdirektörens tidgare förslag till stadsstyrelsen.

Beslutet kompletterades med att den nya detaljplanen för en finsk skola på simhallsområdet också ska beakta behovet av tomtmark för en simhall som ersätter nuvarande simhall då dess tekniska livslängd i sinom tid uppnåtts.

Därtill förutsätter fullmäktige att projektplanen för A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus framskrider till beslutsfattande. Fortsättningen för Mäntymäen koulus byggnad ska utredas som en del av stadens långsiktiga ekonomi- och investeringsplan.

Läs beredningen här