Tillbaka till aktuellt
16.11.2021

Grankullas fullmäktige beslöt på måndagskvällen om skatteprosentarna för inkomstskatten och fastighetsskatterna nästa år. Fullmäktige behandlar budgeten för nästa år den 13. december.

Inkomstskatteprocenten år 2022 är 17,0. I praktiken beslöt fullmäkige samtidigt om procentnivån år 2023, då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Då minskar skattesatsen med samma antal procentenheter i varje kommun.

Fastighetsskattesatserna för 2022 fastställdes enligt följande:
– Allmän fastighetsskattesats  0,93 %
– Stadigvarande bostad  0,41 %
– Övriga bostadsbyggnader  0,93 %
– Obebyggd byggplats  3,93 %
– Allmännyttiga samfund  0,93 %

Mötet kan ses på stadens videokanal under ett par veckors tid

Mötets föredragningslista och beslut kan läsas här:
Föredragningslistan

.