Tillbaka till aktuellt
21.6.2023

Stadsstyrelsen sammanträdde på onsdagen till ett extra möte för att diskutera det finska skolcentret.

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning att föreslå för fullmäktige att investeringsprojektets utgångspunkter godkänns som ett principbeslut, med hänsyn till bland annat följande faktorer i planeringen: 

– Det finskspråkiga skolcentret kommer att placeras på området där den nuvarande simhallen finns
– Skolcentret planeras som en skola för förskoleundervisning och årskurserna 1-6 i grundskolan
– I samband med byggprojektet kommer placeringen av simhallen att utredas i anslutning till skolbyggnaden.

Dessutom förutsätter stadsstyrelsen att den uppdaterade projektplanen för Kasavuoris A-flygel ska gå vidare till beslutsfattande. Framtiden för Mäntymäki-byggnaden kommer att utredas som en del av stadens långsiktiga ekonomiska och investeringsplan.

Fullmäktige ska behandla ärendet på ett extra möte i augusti.

Läs hela beredningen på stadsstyrelsens föredragningslista