Tillbaka till aktuellt
18.3.2024

Medborgarbudgetering är ett sätt att inkludera invånarna i diskussioner, planering och beslutsfattande som gäller gemensamma skattemedel. Invånarna får tycka till och besluta om hur ekonomiska resurser ska användas.  

Grankulla stad har för detta år reserverat 15 000 euro för medborgarbudgeteringen. 

I det första skedet ber vi invånarna komma med idéer hur och till vad summan kunde användas i Grankulla. Du kan komma med förslag till vad pengarna ska användas 18.3–7.4. Förslagen ska ha ett konkret syfte.  

Bland förslagen väljer stadens ledningsgrupp de bästa för omröstningen i april. Vid behov tar ledningsgruppen även med idéer som stadens verksamheter kommit med.  

Förra året var summan också 15 000 euro men då gavs 10 000 euro till ungdomsfullmäktige för idéer och 5 000 euro till allmänna förslag. Ungdomsfullmäktige ville använda pengarna till att planera och förverkliga en allaktivitetsplan för ungdomsgårdens och skolans gårdsplan. Invånarna ville hjälpa ukrainska flyktingar i Grankulla genom att kanalisera pengarna via Grani Närhjälp rf.  

Tidigare år har pengar givits för roddbåtar till Gallträsk, uteidrottsredskap till Centralidrottslanen och stöd till Kole ry.