Tillbaka till aktuellt
5.12.2022 | Miljö

I och med uppdateringen förbättras bland annat invånarnas sorteringsmöjligheter: bioavfallssorteringen utvidgas även till fastigheter med 1–4 lägenheter från och med 1.7.2023. Det är även i fortsättningen möjligt att kompostera på fastigheten, man bör då göra en komposteringsanmälan till HRM.

Läs mera om ändringarna och gör en komposteringsanmälan via HRM:s sidor.