Tillbaka till aktuellt
21.4.2023 | Miljö

Under fåglarnas häckningsperiod utförs endast nödvändiga besök på tomten (sk. trädbesiktningar) för att bedöma behovet av tillstånd för miljöåtgärder. Observera att staden inte utför undersökningar av trädens skick. Dessa undersökningar bör fastighetsägaren beställa av företag inom trädvårdsbranschen.   

Under fåglarnas häckningsperiod får man fälla endast farliga träd som riskerar att falla omkull. Då man planerar tidpunkten för trädfällningen, ska man beakta att alla fåglar enligt naturvårdslagens 39 § är fridlysta under häckningsperioden, och bör då beredas bofrid. Störningar vid förökningsplatserna ska då undvikas. Det är även förbjudet att flytta eller förstöra bon eller ägg samt ofreda ruvande fåglar eller fågelungar under denna tid. Den känsligaste häckningsperioden sträcker sig från april till augusti.