Tillbaka till aktuellt
1.12.2023

Vi förenhetligar Seniorinfos rådgivning från och med den 1 december. Det betyder att välfärdsområdets äldre invånare och deras närstående når Seniorinfos rådgivning via ett telefonnummer och en e-postadress, oberoende av hemort. Tidigare var servicen indelad i östlig och västlig rådgivning.

SENIOR INFO fr.o.m. 1 december
tfn 029 151 2270 (samtalets pris 0,084e/min) Vardagar 9–15
seniori-info@luvn.fi