Tillbaka till aktuellt
11.7.2023 | Miljö

Byggprojektet gäller friluftsleden som sträcker sig från Kirskoåkerstigen till Jokihaaranpolku samt i dess omgivning. Målet är att förbättra den befintliga friluftsleden smat bygga nya spårförbindelser.

Friluftsleden ansluter sig från söder över Åboleden via Mellan Esbos idrottspark. Från norr ansluter sig rutten till Esbovägens lätttrafikled. Den totala längden på sträckan som ska förbtättras på både i Esbo och Grankulla, är cirka 1450 meter.

Dessutom skapas två helt nya korta sträckor i de norra delarna av området, med en total längd på cirka 50 meter. I samband med projektet kommer friluftslederna att få belysning.

Byggprojektet pågår under tiden 17.7.2023 – 30.11.2023. Under denna period är friluftsleden inom  byggarbetsområdet ur bruk, se bifogad karta.  

Projektets huvudentreprenör: GRK Suomi Oy, platschef Ari Koivuniemi, tfn 050 372 5600, ari.koivuniemi@grk.fi

Kartan (pdf)