Tillbaka till aktuellt
27.9.2021

Grankulla stad och Grankulla företagare rf  kartlägger tillsammans hur företagarna i staden upplever hur det är att driva företagsverksamhet i Grankulla.

Resultaten av enkäten kommer att användas i den strategiprocess som nya stadsfullmäktige inleder inom kort. I den nya strategin är det meningen att definiera åtgärder vilka ökar stadens livskraft.

Informationen används enbart för det egna utvecklingsarbetet. Den överlåts inte till tredje part.

Klicka här och svara på enkäten