Tillbaka till aktuellt
3.1.2022 | Miljö

Det finns många olika önskemål för användningen av Gallträsk och områdets fritidsmöjligheter. En del av förslagen kan till och med vara i konflikt med varandra, eller åtminstone med sjöns naturskyddsmål och t.ex. fåglarnas häckningsfrid. På grund av detta vill Grankulla stad ta reda på mer om kommuninvånarnas önskemål i anslutning till Gallträsk.

Delta i enkäten nedan, och berätta dina åsikter och önskemål om Gallträsks framtida användningsområden. Du kan svara på enkäten senast 16.1.2022, och enkäten är anonym.