Tillbaka till aktuellt
17.4.2023 | Kommunteknik

Svara på kommunteknikens enkät gällande gångtunnelns användning och trivsel i korsningen av Stationsvägen och Elevhemsvägen! Enkäten är anonym.

Svarstiden är fram till den 2 maj 2023 och du kommer till enkäten här: Stationvägens gångtunnel – före-undersökning