Tillbaka till aktuellt
1.3.2022

Svara på enkäten och delta i beredningen! Välfärdstjänster för Västra Nyland byggs som bäst.

I gemenskapen för Västra Nylands välfärdsområde kan du påverka utvecklingen av funktionshinderservicen genom att delta i diskussioner och andra uppgifter. I gemenskapen har man nu öppnat den första enkäten för funktionshinderservicen och du kan besvara den via den här länken (extern länk). Du kan även lämna egna förslag och frågor till beredarna.