Tillbaka till aktuellt
9.6.2021

Enheten för specialiserad munvård flyttar i juni till det nya Mun- och tandcentret på Haartmansgatan 1.

Kundtjänstnumret (tfn 09 310 47475) och postadressen (PB 6670, 00099 Helsingfors stad) ändras inte.

Flytten orsakar inga ändringar i tjänsterna för Enheten för specialiserad munvård. Enheten verkar i huvudstadsregionen, för invånarna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt, och man blir klient hos den genom remiss från en tandläkare.

Du kan anmäla dig i receptionen på Haartmansgatan via anmälningsapparaten i entréaulan. En person i aulan vägleder dig vid behov.

Kontrollera vid behov kollektivtrafikförbindelserna på adressen www.hsl.fi/sv. Den närmsta busshållplatsen finns på Haartmansgatan, nära huvudingången till Mun- och tandcentret.

Välkommen till våra nya lokaler i juni!