Tillbaka till aktuellt
21.1.2022

Vi har gjort ett utkast till stadens nya strategi och vill nu gärna höra vad Grankullaborna tycker är viktigt under den nya strategiperioden. Svara på enkäten och påverka prioriteringarna i Grankullas verksamhet under de kommande åren.

Många av er har redan svarat på de tre frågorna, tack för det! Om du inte ännu hunnit göra det, så hinner du ännu framföra dina åsikter anonymt. Du kan svara fram till 26.1 kl. 12, men det lönar sig ändå att delta så snart som möjligt.