Tillbaka till aktuellt
23.11.2021

Skolans dricksvatten och vattnet som behövs för matlagningen ska kokas 5 – 10 minuter. Det fastställde Esboregionens miljö- och hälsoskydd som försiktighetsåtgärd idag. Uppmaningen är i kraft tillsvidare innan provtagninens resultat och nya direktiv ges.

Kranvattnet kan alltså inte användas som dricksvatten eller matlagning utan att det kokas först. Också vatten som används i kaffekokare skall kokas före. I toaletterna och duscharna kan man använda kranvattnet också för att tvätta händerna.

Kokningsuppmaningen berör endast skolfastigheten, inte andra invidliggande fastigheter.

Det finns tillfällig vattenutdelning i skolan. Man kan hämta dricksvatten från skolmatsalen.