Tillbaka till aktuellt
27.11.2021

Hälsoskyddsmyndigheten har beslutat att upphäva uppmaningen om att koka vattnet, så vattnet kan igen användas normalt.

Proverna har tagits från vattenledningar i 23.11.2021. Enligt resultat är vattnets mikrobiologiska kvalitet bra och det inte längre misstänks att orsaka skada på hälsan.

.Som en försiktighetsåtgärd beslöt Esboregionens miljö- och hälsoskydd tidigare i veckan att vattnet måste kokas i fastigheten Svenska Skolcentrum fram tills att ärendet har utretts.