Tillbaka till aktuellt
5.1.2024 | Miljö

En långvarigare köldperiod har höjt elförbrukningen till en hög nivå. Finländare ombedes att flytta användningen av elektricitet bort från spetstimmarna. Utmanande tider är morgnar runt klockan 8–10 samt kvällar mellan klockan 17–22.

Åtgärder hemma

  1. Stäng av elektrisk komfortgolvvärme. Undvik att använda elektrisk ugn och använd inte elektriskt bastuaggregat.
  2. Sluta använda kupévärmare och undvik att använda motorvärmare.
  3. Ladda elbilen endast nattetid.
  4. Stäng av is- och snösmältning samt frostskydd och annan uppvärmning utomhus om möjligt.
  5. Stäng av alla elapparater och ta ut laddare som inte behöver användas just nu.
  6. Sänk inställningsvärdet för elelement till så lågt det går.
  7. Om det är nödvändigt att fortsätta uppvärmningen av utrymmen och hushållsvatten utan avbrott med el, försök använda apparaterna växelvis.
  8. Effekten för den mekaniska ventilationen kan sänkas tillfälligt, men återställ den vanliga inställningen när elsituationen åter tillåter det.