Tillbaka till aktuellt
27.6.2024 | Miljö

Lär dig känna igen insekter, svampar och växter! Utmaningen går ut på att identifiera minst 100 arter av organismgrupperna växter, insekter eller svampar under år 2024. Utmaningen lämpar sig bra både för nybörjare och mer erfarna naturkännare. Att samla in artdata är ett roligt sätt att utöka sin artkännedom och röra sig mer i naturen. 

Målet med utmaningen 100 arter är att inspirera finländarna att iaktta naturen. I Finland samlas artdata huvudsakligen in med hjälp av medborgarforskning. Observationsdata som samlats in under en lång tid ger värdefull information om förändringar i organismernas förekomst och utbredning och om hur olika miljöförändringar påverkar den biologiska mångfalden.  

Kom med och sätt Grankullas natur på kartan!  

Läs mer och delta i utmaningen via Luomus webbplats via denna länk. 

(Sidan för utmaningen 100 arter finns bara på finska, men i Luomus inlärningsmiljö för artkännedom (Pinkka) som är kopplad till utmaningen, finns de vanligaste växterna, svamparna och småkrypen även presenterade på svenska. När du fyller i vilka arter du påträffat eller lärt dig, hittar du också dem på svenska.)