Tillbaka till aktuellt
24.1.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 21.1.2022 att beslutet om stängning av lokaler i Nyland förlängs med två veckor fram till 7.2.2022 till följd av det försämrade coronaläget. Smittskyddsläkaren i Grankulla har 24.1.2022 förlängt beslutet om att hålla Villa Breda stängt till 7.2.2022.

I Villa Breda innebär det här att

  • alla sammankomster i servicecentrets lokaler är förbjudna under den här tiden.
  • gymmet kan anvåndas med tidsbokning, så att hela gymmet bokas för en eller två personer i samma hushåll . Tiden bokas i Villa Bredas info, tfn 040 485 4957.
  • lunchrestaurangen är stängd t.o.m. 7.2.2022.
  • anvisningen för träffar med de boende har uppdaterats 30.12.2021.