Tillbaka till aktuellt
7.1.2022 | Corona

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade 5.1.2022 att beslutet om stängning av lokaler i Nyland förlängs med två veckor fram till 24.1.2022 till följd av det försämrade coronaläget. Smittskyddsläkaren i Grankulla har 5.1.2022 förlängt beslutet om att hålla Villa Breda stängt till 24.1.2022.

I Villa Breda innebär det här att

  • alla sammankomster i servicecentrets lokaler är förbjudna under den här tiden.
  • gymmet är stängt t.o.m. 24.1.2022 för utomstående användare. Boendeenhetens invånare kan en i gången vara i gymmet tillsammans med sin handledare.
  • lunchrestaurangen är stängd t.o.m. 24.1.2022.
  • anvisningen för träffar med de boende har uppdaterats 30.12.2021.