Tillbaka till aktuellt
3.10.2023

Monteringen av solpaneler på två daghem är nu igång. Daghemmet Pikku Akatemia förses med paneler som ger en effekt på 45 kW.

Efter detta ska paneler monteras på Sansinpellon päiväkotis tak. Dit monteras paneler som ger en effekt på 90 kW.

Staden satsar på solkraft enligt sin strategiska målsättning “Klimatneutrala Grani 2030″.

Solkraften minskar på fastigheternas koldioxidutsläpp då en del av energibehovet produceras med förnybara energilösningar.