Tillbaka till aktuellt
23.3.2022

I grupphemmet Picea i Villa Breda har coronavirussmitta bekräftats hos två av de boende. Dessutom har det konstaterats 25.3 att i grupphemmet Picea fyra nya fall.

På grund av smittan har alla boende på grupphemmet Picea blivit exponerade för corona och utifrån bedömningen av läget har hela grupphemmet satts i karantän. Karantänen pågår till 31.3.2022. Alla boende testas för corona och även kontrollprover tas.

Anhöriga till de boende har blivit kontaktade.

Besök hos boende i grupphemmet Picea är inte att rekommendera under karantänen. Tidigare vid månadsskiftet februari-mars konstaterades coronavirussmitta hos boende i grupphemmet Bellis.