Tillbaka till aktuellt
29.11.2021

Under veckoslutet har 16 nya fall av coronasmitta konstaterats i Grankulla. Coronaläget har försämrats avsevärt under de senaste veckorna. Det förekommer särskilt många fall av smitta bland barn under 12 år, och exponeringar inom familjen har också ökat.

Smittspårningen är hårt belastad. Vi har inte tid att kartlägga sådana exponeringar som har skett inom fritidsverksamheten, utan i sådana fall sänds ett allmänt meddelande ut via klubben eller föreningen. Vi ber att vårdnadshavarna ska boka tid för coronatest för barn som får symtom. Boka tid för coronatest.

Vi ber också vårdnadshavarna att se till att alla familjemedlemmar har fått de coronavaccinationer som rekommenderas. En person som är coronavaccinerad sprider inte coronaviruset lika mycket som den som är ovaccinerad, och om en vaccinerad person blir sjuk så är sjukdomen lindrigare än hos en ovaccinerad. Boka tid för coronavaccinering.