Tillbaka till aktuellt
26.10.2021

Det konstateras fortfarande många coronasmittor i huvudstadsregionen, och de orsakar också extra belastning för sjukhusvården. Samtidigt har det blivit alltmer uppenbart att coronasjukdomen för tillfället uttryckligen sprids bland ovaccinerade.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att ovaccinerade personer som fyllt 12 år och äldre iakttar särskild försiktighet i sina handlingar. Samtidigt uppmuntras alla fortfarande att söka sig till coronavaccination. 

För ovaccinerade rekommenderas det att undvika inomhuslokaler där många människor vistas nära varandra. Sådana inomhuslokaler och tillställningar är i synnerhet restauranger, lagidrott och kontaktsport, religiösa sammankomster samt körverksamhet och allsångsevenemang. Dessutom rekommenderas det att dessa personer undviker kurser som kräver övernattning samt stora publikevenemang som inte har fastställda sittplatser.  

Om en person ändå deltar i sådan verksamhet rekommenderas det att hen undviker närkontakt och använder ansiktsmask. Man ska endast delta i tillställningar om man är frisk. 

Dessutom föreslår huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona för statsrådet att användningen av coronapasset ska fortsätta efter årsskiftet, och att användningen ska utvidgas till situationer där begränsningar som fastställts med förvaltningsbeslut inte är i kraft. Medlemmarna i huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona stöder gärna lagberedningen beträffande coronapasset. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 
 
Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 
 
Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.