Tillbaka till aktuellt
25.1.2022

Belastningen som coronaviruspandemin orsakar på social- och hälsovårdens tjänster i huvudstadsregionen har fortfarande hållits på hög nivå, och man har tvingats stänga ner den icke-brådskande verksamheten i stor utsträckning. För tillfället verkar det som om ökningen i belastningen har stannat upp och börjat minska i huvudstadsregionen. En konstant hög smittonivå eller en ökning i antalet smittfall överbelastar social- och hälsovårdstjänsterna betydligt. De gällande stränga begränsningarna har hindrat långvariga kontakter mellan vuxna, vilket sannolikt bromsat upp coronasjukdomens spridning samt tryggat social- och hälsovårdens bärkraft.  

På basis av det aktuella epidemiläget rekommenderar huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska avveckla stängningen av lokaler med låg risk från och med den 1 februari 2022. Avvecklingen av lokalbegränsningarna skulle alltså gälla bland annat gym och andra motsvarande lokaler för inomhusidrott samt simhallar, allmänna bastur och badinrättningar, lokaler som används för amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp, inomhuslekparker och inomhuslekplatser, köpcentrens allmänna uppehållsutrymmen samt nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker.  

I bedömningen har man utnyttjat Institutet för hälsa och välfärds riskbedömning för evenemang och sammankomster.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar fortfarande att inomhuslokaler som används för lagidrott, gruppträning, kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion, dansställen samt lokaler som avses för körsångsverksamhet ska hållas stängda i enlighet med tidigare beslut. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona följer noggrant med hur läget utvecklas, och om epidemilägets riktning och sjukhusbelastningens minskning fortsätter har man som mål att också avveckla andra begränsningar stegvis. Det är viktigt att avveckla begränsningarna stegvis och på ett behärskat sätt med tanke på kontrollen av epidemins helhetssituation. 

Det är fortfarande mycket viktigt att alla medborgare tar sitt ansvar: tar coronavaccinen, alltid använder ansiktsmask i offentliga lokaler inomhus och i kollektivtrafiken, samt inte träffar andra personer om man har symtom. 

Det rekommenderas nya begränsningar för offentliga tillställningar inomhus 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderade att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska fortsätta med gällande begränsningar beträffande offentliga tillställningar i enlighet med 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar efter den 31 januari 2022 så att man skulle tillåta tillställningar inomhus med sittplatser för högst 50 personer under perioden 1–15.2.2022. 

Dessutom rekommenderar gruppen att regionförvaltningsverket ska fortsätta med gällande bestämmelse i enlighet med 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar beträffande begränsningar för kundlokaler efter den 31 januari 2022 i två veckor 1–15.2.2022. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.

Grankulla stads beredskapsledningsgrupp behandlar rekommendationerna på onsdag 26.1.