Tillbaka till aktuellt
29.11.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att deltagarantalet vid offentliga tillställningar och möten som anordnas inomhus i huvudstadsregionen begränsas till 20 personer. Dessutom rekommenderar gruppen att användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets bör ordnas så att smittorisken som orsakas av närkontakt mellan kunder eller dem som deltar i verksamheten kan undvikas. 

Epidemiläget är fortsatt försämrat i huvudstadsregionen. I synnerhet ovaccinerade vuxna upprätthåller epidemin på hög nivå och förekomsten av smitta har fortsatt att öka. För närvarande gäller begränsningar för offentliga tillställningar i huvudstadsregionen i fråga om ståplatsläktare och allsångstillställningar inomhus.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona anser dock att det är nödvändigt att sätta in ovan nämnda mer omfattande begränsningar gällande offentliga tillställningar och kundutrymmen för att dämpa det försämrade coronaläget och trygga social- och hälsovårdens funktionsförmåga, inklusive sjukhus- och intensivvårdens kapacitet. Inom HUS område är man för närvarande tvungna att dagligen ställa in flera operationer som kräver intensivvård.  

Enligt huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona finns det skäl att sätta in en begränsning om en ganska låg totalkapacitet för offentliga tillställningar inomhus, eftersom publikantalet i större utrymmen kan bli för stort i fråga om virusets spridningspotential. Därför rekommenderar coronagruppen en begränsning av totalkapaciteten till 20 personer, om verksamhetsutövaren inte kräver coronapass av deltagarna. 

Begränsningen rekommenderas fortsätta över årsskiftet, så att julens och årsskiftets evenemang omfattas av begränsningen. Verksamhetsutövaren har en möjlighet att undgå begränsningen genom att kräva coronapass.  

Begränsningen skulle även gälla tillställningar för barn och ungdomar, men deltagandet för barn under 16 år skulle inte begränsas, även om arrangören kräver coronapass.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona uppmanar dem som fortfarande har bristfälligt vaccinskydd att omedelbart söka sig till coronavaccinering. Det finns rikligt med vaccinationstider och vaccin. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.