Tillbaka till aktuellt
27.8.2021 | Miljö


Vi informerar invånarna lokalt enligt beslutet UUDELY/2387/2021. GRK Rail Oy genomför geometrisk upprustning av spår och växlar för Kustbanan (Böle-Kyrkslätt). Arbetet kan orsaka bullerstörningar för boende som bor utmed spåret. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vardagar 1 april – 1 oktober 2021 klockan 21:00–06:30.
Arbetet omfattar byte av delar samt spår- och växelsliprar, makadambeläggning samt stöttning av växlar och spår med en spårstödsmaskin.

Tidplan för stöttning av växlings- och spårområden vecka 36 och 37:

  • Grankulla 5.9.–7.9.
  • Köklax 7.9.–8.9.
  • Esbo-Köklax 8.9.–9.9.
  • Masaby-Jorvas (Kalvhagen) 9.9.–10.9.
  • Kyrkslätt 12.9.–15.9.
  • Böle och Alberga-Kilo 15.9.–16.9.

Vi utför bullermätning och bullerutsläppsmätning på valda platser och under olika arbetsmoment.
Om betydande förändringar inträffar, informerar vi inom varje område.

Mera information, GRK Rail Oy:
Ansvarig arbetsledare Jorma Haukka, 040 658 5019, jorma.haukka@grk.fi
Ansvarig arbetsledare Ari Kivelä, 040 658 5134, ari.kivela@grk.fi