Tillbaka till aktuellt
25.10.2023 | Miljö

Hösten 2022 genomförde Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stad en gemensam enkätundersökning, där kommuninvånarnas miljöattityder undersöktes. I enkäten kartlades allmänna miljöattityder såsom attityder till klimatförändringar, synpunkter på stadsutveckling och trafikpolitiska åtgärder. Därtill kartaldes även invånarnas miljöbeteende och naturaktiviteter, samt bedömningar av närmiljöns tillstånd och egna möjligheter att påverka miljön. I enkäten deltog 1991 personer, av vilka 217 bor i Grankulla.

Du kan bekanta dig med rapporten `Miljöattityder i huvudstadsregionen 2002´ (finskspråkig) på Klimatneutrala Grani -webbsidorna via denna länk.