Tillbaka till aktuellt
26.6.2024 | Miljö

RINKI-ekopunkten som fanns invid Helsingforsvägen måste flyttas p.g.a. stadsbanearbetet. Den nya tillfälliga platsen är Junghansgrändens parkeringsplats bakom stadshuset, där det nu finns samma ekokärl som fanns på anslutningsparkeringen.  

Grankullaborna kan också använda t.ex. ekopunkten i Kasaberget på adressen Stenbergsvägen 28/Kasabergsvägen 1. 

Efter att stadsbaneprojektet är färdigt år 2027 flyttar RINKI-ekopunkten tillbaka till stationsområdet. 

Till Rinki-ekopunkterna i Grankulla kan du föra: 

  • papper 
  • kartong/papp (kläm ihop förpackningarna innan du lägger dem i insamlingskärlet) 
  • glasförpackningar (glasflaskor och -burkar). Du kan lämna in färgade och ofärgade 
  • glasförpackningar i samma insamlingskärl. 
  • små metallföremål (beakta att insamlingskärlens öppning är 20 cm). 
  • användningsbara kläder 
  • plastförpackningar på vissa återvinningsplatser (Obs! Lämna in plastförpackningar och andra plastvaror som är större än insamlingskärlens öppning i fastighetens behållare för blandavfall eller för till Sortti-stationerna) 

Läs mer om återvinningsstationerna i Grankulla på www.grankulla.fi/atervinning