Tillbaka till aktuellt
2.1.2023 | Allmän kungörelse

I Grankulla erbjuds kommunal småbarnspedagogik på daghem. Plats inom småbarnspedagogiken kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan det önskade startdatumet. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2023 ska ansökan om plats i småbarnspedagogik ifyllas senast 31.1.2023 i första hand elektroniskt. Den sökande får ett skriftligt beslut om platsen i småbarnspedagogik.

Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2023–2024 är obligatorisk för de barn som är födda 2017. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

I Grankulla ordnas svenskspråkig förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2023–2024 i förskolan vid Granhult. Om ett barn deltar i förskoleundervisning i ett privat daghem i en annan kommun, kan kommunen där daghemmet är beläget ersätta daghemmet för ordnandet av förskoleundervisning under förutsättningen att kommunen har beviljat enheten rätt att förmedla avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen börjar 10.8.2023 och slutar 31.5.2024. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag. Höstlovet är 16–20.10.2023, jullovet 23.12.2023–7.1.2024 och sportlovet vecka 8: 19–23.2.2024. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör ifyllas senast 31.1.2023 i första hand elektroniskt. Den sökande får ett skriftligt beslut om förskoleplatsen. Ansökan bör ifyllas även för de barn som redan har plats i småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal plats i småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats i småbarnpedagogik debiteras kundavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats i småbarnspedagogik utöver förskoleverksamheten, eller om platsen sägs upp, kan familjen ansöka om småbarnspedagogik t.ex. för förskolans lovtider.

Kommunala enheter inom småbarnspedagogik:

Daghemmet Grankotten, 1–5-åringar, Brandkårsvägen 1-3, tfn 050 377 1347
Kasabergets daghem, 1–5-åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 040 673 4098
Förskolan vid Granhult, barn i förskoleåldern, Elevhemsvägen 23, tfn 050 377 1347

Privata enheter inom småbarnspedagogik – Platser anhålls om direkt via enheten:

Ekebo gruppfamiljedaghem, 1–5-åringar, Stationsvägen 20, tfn 050 3628 137.
Daghemmet Grytet, 3–5-åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 050 356 5443. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
Daghemmet Lyan, 1–5-åringar, Gräsavägen 3–5, tfn 09 8493 1310. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.
Pilke ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på engelska), 1–5-åringar, Kasabergsvägen 6, tfn 040 185 6191. Enheten är godkänd som servicesedelproducent.

Närmare upplysningar om småbarnspedagogik, förskoleundervisning och stödformer för övriga former av småbarnspedagogik ger servicehandledaren inom småbarnspedagogiken, tfn 050 3636 343.

Ett infomöte om småbarnspedagogiken ordnas i Öppna familjeverksamheten, Thurmansallén 1, onsdagen den 18.1.2023 kl 10.

Grankulla 2.1.2023 Bildningen