Tillbaka till aktuellt
16.12.2021 | Småbarnspedagogik och utbildning

Hösten 2022 börjar läroplikten för barn födda år 2015. Anmälan till årskurs 1 sker elektroniskt via webbtjänsten Wilma. Anmälningstiden för läsåret 2022-2023 är
7-21.1.2022.

På grund av den rådande epidemisituationen kan anmälningen till skolan inte göras genom ett besök i skolan.

Vårdnadshavare för blivande förstaklassister, vars barns hemkommun enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är Grankulla, får ett brev hem vid årsskiftet med meddelande om läroplikt och information om närskolan. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälning samt inloggningsuppgifter till Wilma.

Sökande utanför Grankulla kan antas genom den sekundära elevantagningen endast om det finns lediga platser efter att eleverna i skolans eget elevupptagningsområde har fått en plats. Ansökningstiden för sekundär elevantagning går ut 15.1.2022. Beslutet skickas hem per post. Ansökningsblanketten hittar ni på skolans hemsida.

Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter i svenska för att delta i den grundläggande utbildningen kan hen anmälas till förberedande undervisning.

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om familjen flyttar till Grankulla efter anmälningsdagen ska vårdnadshavaren kontakta rektorn.

Mer information

  • Rektor för den svenskspråkiga grundutbildningen Catharina Sunesdotter vid Granhultsskolan, tfn 050 4148305, catharina.sunesdotter@edu.grankulla.fi
  • Biträdande rektor vid Mäntymäen koulu Jarmo Ranta, tfn 050 306 2282
  • Rektor för den finskspråkiga grundutbildningen Sami Suomela, tfn 040 631 8469