Tillbaka till aktuellt
14.12.2023 | Kultur

Grankulla konstskolas vårterminen börjar måndagen den 8.1.2024.
Genom att välja ny anmälning (grön banner) kommer du till öppna blanketter. Gäller enbart nya elever. Konstskolan har grundat en ny kurs för 6-7 åringar på tisdagar kl 15.15-16.45. Kursen startar om antalet minimideltagare uppnås. Se samtidigt andra lediga studieplatser i blanketten. 

Till anmälann: https://granikuvis.eepos.fi/#/splash

Mer information: granikuvis.fi 

Info: granikuvis@granikuvis.fi