Tillbaka till aktuellt
21.12.2022 | Småbarnspedagogik och utbildning

Nya enheter

  • Ekkulla daghem inleder sin verksamhet 1.8.2023. Ekkulla daghem erbjuder, förutom småbarnspedagogik under dagtid, även skiftesvård dygnet runt samt under veckoslut och helger.

Upphörande enheter

  • Metsämajan päiväkoti –enhetens verksamhet upphör 31.7.2023 (SOVV 8.12.2022 § 71. Beslutet grundar sig på att fastigheten har anvisats till småbarnspedagogikens behov för viss tid.
  • Daghemmet Grankottens verksamhet upphör under de närmaste åren, uppskattningsvis sommaren 2024. Beslutet (STS § 7, 11.3.2019) grundar sig på att byggnaden har överskridit sin användningstid och inte längre lönar sig att renovera. I planläggningen har det på tomten planerats boende. Den exakta tidpunkten för upphörandet har inte fastslagits.
  • Vårdnadshavare till barn som har plats i en enhet vars verksamhet upphör får ställa önskemål gällande vilken kommunal enhet för småbarnspedagogik de önskar att deras barn flyttar till.
  • Man kan även anhålla om plats i en privat enhet för småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna bör i så fall ansöka om plats direkt via den önskade privata enheten för småbarnspedagogik.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter fås av förmannen för den egna enheten inom småbarnspedagogik eller av chefen för småbarnspedagogik:

  • Annika Hiitola, tfn 050 341 6269 (mån, tis, tors 9.30 – 11)