Tillbaka till aktuellt
28.3.2024 | Småbarnspedagogik och utbildning
  • Verksamheten i daghemmet Grankotten upphör 30.6.2024. Byggnaden har överskridit sin livslängd och det lönar sig inte att renovera den. Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik har 28.2.2024 § 10 fastslagit när verksamheten ska upphöra.
  • De barn som har en plats i Grankotten erbjuder vi en plats i Kasabergets daghem från och med 1.7.2024. Enhetsledarna i Grankotten och Kasabergets daghem planerar detaljerna kring flytten och informerar om dem under vecka 12.   
  • Du kan ansöka om plats i en annan kommunal (finskspråkig) enhet för småbarnspedagogik. I så fall ska du göra en ny ansökan om plats inom kommunal småbarnspedagogik.  
  • Du kan också ansöka om plats i en privat enhet för småbarnspedagogik och i så fall riktar du ansökan direkt till den önskade privata enheten för småbarnspedagogik.  
  • Du får mer information av ledaren för den egna enheten inom småbarnspedagogik, av servicehandledaren inom småbarnspedagogik Camilla Hildén-Pinola, tfn 050 3636 343 eller av chefen för småbarnspedagogik Annika Hiitola, tfn 050 341 6269.