Tillbaka till aktuellt
12.9.2023

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Grankulla stad samlar in data i en enkät. Till undersökningen Hälsosamma Finland kallas 2000 slumpmässigt utvalda över 20-åriga grankullabor.  Med undersökningen samlas information om bl.a. invånarnas hälsa, livskvalitet, delaktighet och erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster.

De kallade får ett brev hem där det finns information om hur man kan svara på frågorna. Det går att svara på nätet eller med ett pappersformulär på finska, svenska, engelska eller ryska.

Den insamlade informationen används för att följa med invånarnas hälsa och välfärd och för att utveckla stadens service. Det är även möjligt att jämföra informationen med andra områden samt hela landet. Resultaten publiceras våren 2024.

Hälsosamma Finland-undersökningen görs var annat år som en nationell enkät. Den föregående gjordes hösten 2022.