Tillbaka till aktuellt
11.4.2024

Grankulla stads idrottstjänster har ansökt om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § för att omforma markprofilen i pulkabacken samt för att fälla träd i närheten av slalombacken vid adressen Petasvägen 10. Enligt planerna vill man flytta den nuvarande barnbacken till den nuvarande pulkabacken, öppna två nya barnbackar samt öppna en ny pulka/ringbacke. Miljöenheten har i juli 2023 utfört grannehörande gällande ansökan. Efter det har det skett ändringar i planerna, varvid miljöenheten nu hör grannarna på nytt.  

De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet bereds tillfälle att bli hörda.

Eventuella anmärkningar skall lämnas skriftligen eller per epost till stadens registratur senast den 29.4.2024. Postadress: Grankulla stad, registratur, PB 52, 02701 Grankulla, e-post: registratur@grankulla.fi, besöksadress: Grankullavägen 10 (då stadshuset är stängt, kan anmärkningar lämnas i postluckan till vänster om huvudingången).

Närmare information: idrottsplatschef Tero Kuivalainen, tfn 050-380 7687.