Tillbaka till aktuellt
21.3.2023 | Allmän kungörelse

Grankulla stads samhällstekniska utskott har beslutat att offentligt lägga fram förslaget om planen för förnyandet av pendelparkeringen vid Björkgårds station. Parallellt med detta planerar Esbo stad att bygga om Bredaporten och Ullasbackavägen.

Planmaterialet hålls framlagt i enlighet med Markanvändnings- och byggförordningen 43 § under tiden (21.3.-) 30.3–14.4.2023 på stadens anslagstavla och på adressen https://www.kauniainen.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/anslagstavlan/.

Lämna in eventuella anmärkningar mot förslaget antingen per brev eller per e-post till samhällstekniska utskottet senast 14.4.2023. Postadress: Grankulla stad/ samhällstekniska utskottet, PB 52, 02701 Grankulla. E-post: registratur@grankulla.fi. Besöksadress: Stadshuset, Grankullavägen 10.

Beredare/närmare upplysningar:

kommunteknikchef Jarkko Riipinen, tfn 050 382 87 56 eller projektingenjör Anna Ahtila, tfn 050 544 64 27, fornamn.efternamn@grankulla.fi.

Grankulla 21.3.2023