Ungdomsutrymmet i stadshuset öppnar dörrarna igen måndag 30.8.2021.

Vi har öppet från må-fre kl. 16.00-20.00.

Vi följer regionalförvaltningsverkets rekommendationer angående covid-19. Max 20 personer på en gång inne i utrymmet så att vi kan hålla säkra avstånd. Vi använder också ansiktsmask och god handhygien.

Sommarjobbsedel 2021

Sommarjobbsedel 2021
Sommarjobbsedlar delas ut åt alla ungdomar i Grankulla (födda 2002-2006). Sommarjobbsedlarna kan hämtas från ungdomsutrymmet under öppethållningstiderna.

Du ska stärka din identitet med ett bildförsett ID-kort eller pass då du tar emot sedeln.

Grankulla stad betalar 300 euro åt arbetsgivaren som anställer en ung Grankullabo med sommarjobbsedeln, under perioden 1.5–30.9.2021.

Arbetsdagarna ska uppgå till minst 10 st. och arbetstimmarna ska vara minst 50 med en nettolön på minst 350 € för 10 arbetsdagar och 50 arbetstimmar. Om arbetsadagarna samt arbetstimmarna blir mer än det som nämndes tidigare, bör lönen också vara större. Arbetsdagarna kan göras i följd eller i flera etapper. Grankullaunga som anställs ska vara födda mellan åren 2002–2006. Skatter, social- och pensionsavgifter samt semesterersättning ska betalas utöver penninglönen. Stödet betalas inte till privata hushåll, familjer eller privatpersoner.