Utbildningen i det nya samhället

I det första avsnittet av dokumentärpodden “Det var – historia och historier från Grankulla” berättade kulturråd och mångåriga kultursekreterare Clara Palmgren om hur Grankulla kom till 1906 och så fick vi en inblick i det nya samhället via två villor.

I det andra avsnittet är den röda tråden Utbildning och vi börjar med det behov av en skola och av utbildning som uppstår i det nya och växande samhället. Berättelsen strömmar fram och Clara berättar om bland annat radiospaning, Bad Grankulla och diverse olika utbildningsenheter som funnits i staden under årens lopp.

Texter som läses upp eller citeras, här i den ordning de förekommer i podcasten:

Okänd författare från Claras klippsamling Grankulla 3 Skolbarn, föräldrar och pedagoger OdateradIrene Lindholm Tillfällen för praktisk utbildning för flickor i skolåldern publicerad i Husmodern april 1931
Vivi-Ann Sjögren Lasses kiosk, Schildts 2004 s. 10, 19.
Anna Lindholm Projekt Ines Fem kvinnor i inbördeskriget 1918 Schildts & Söderströms 2015 s. 97 – 98

Här kan du lyssna: