Janne Thurman

Grankulla stads lokalhistoriska arkiv inledde sin verksamhet i början av 1990-talet. Arkivets uppgift är att på lokal nivå samla, ordna och bevara lokalhistoriskt material och instruera personer som är intresserade av arkivets verksamhet.

Arkivet omfattar för närvarande:

  • Lokala föreningars material
  • Lokaltidningar 1912-
  • Fotosamling
  • Kartor, byggnadsritningar, tidningsurklipp m.m.

Besöksadress:
Villa Junghans
Leagränden 4
02700 Grankulla

Arkivet öppnas enligt överenskommelse.
Kontakt och frågor: lokalhistoria@grankulla.fi