Grankulla Musikfest arrangeras i år från slutet av oktober och början av november 2023.

Grankulla musikfests konstnärliga ledare, kapellmästare och violinist Jan Söderblom har planerat ett modigt program till de bekanta estraderna. Programmet bygger på musikfestens starka och speciella tradition, men är samtidigt innovativt och nytt.

Till Musikfestens egna sidor: www.grankullamusikfest.fi/sv