60°12’51.1″N 24°42’13.5″E

Länk till karta: https://kartat.kauniainen.fi/storymaps/kasabergetsnaturstig/

Kasabergets motionsslinga är 2,3 km lång och dess medelbredd är 3,0 m.

Motionsslingan är belyst må–sö kl. 17–23.00 och med skymningsväxel på morgonen från 05.30. Längs rutten finns träningsredskap.

Under sommarperioden kan motionsslingan användas för löpträning, cykling eller promenader. På vintern finns två parallella skidspår för klassisk stil som ska åkas motsols. 
Spårprofilen passar bra för nybörjare och barn. På västra kanten utgör samma spår en del av ett längre skidspår som åks i båda riktningarna.

Instruktioner för användare av motionsabanan

Användningen av konditionsbanan styrs av friluftsliv- och ordningslagen.

Cyklister är välkomna så länge de är uppmärksamma och försiktiga då banan inte är lämpad för cykelträning, eftersom den är smal och det rör sig mycket folk, särskilt under veckoslut.

Hundar bör hållas kopplade.

Skidspåret

Det är inte tillåtet att gå på skidspåret. Motionärerna bör beakta att alla friluftsleder med skidspår är reserverade för endast skidåkare på vintern. Det här gäller även leder som saknar skyltning. Som skidspårsområde betraktas områden som satts i stånd för skidåkning i klassisk stil eller fristil. Det räknas som ofog att förstöra skidspår.

Aktuell infomation om skidspårens skick 050 537 1340.Tack för samarbete önskar,
Idrottsbyrån