Kasabergets motionsslinga är 2,3 km lång och dess medelbredd är 3,0 m.

Under sommarperioden kan den användas för löpträning eller promenader. På vintern finns två parallella skidspår för klassisk stil som ska åkas motsols. 
Spårprofilen passar bra för nybörjare och barn. 
På västra kanten utgör samma spår en del av ett längre skidspår som åks i båda riktningarna.

Motionsslingor med uppkörda skidspår används vintertid av skidåkare och under resten av året för promenader, löpning och cykling.

Det är inte tillåtet att gå på skidspåret. Motionärerna bör beakta att alla friluftsleder med skidspår är reserverade för endast skidåkare på vintern. Det här gäller även leder som saknar skyltning. Aktuell infomation om skidspårens skick 050 537 1340.

Som skidspårsområde betraktas områden som satts i stånd för skidåkning i klassisk stil eller fristil.

Det räknas som ofog att förstöra skidspår.
Motionsslingan är belyst må–sö kl. 17–23.00 Längs rutten finns träningsredskap.

En liten påminnelse till konditionsbanans användare

Användningen av konditionsbanan styrs av friluftsliv- och ordningslagen.
Cyklister är välkomna så länge de är uppmärksamma och försiktiga då banan inte är lämpad för cykelträning, eftersom den är smal och det rör sig mycket folk, särskilt under veckoslut. Hundar bör hållas kopplade.Tack för samarbete önskar,
Idrottsbyrån