Fritid.fi är en sökportal som gör det lättare för dig att hitta svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. Tjänsten är skapad och upprätthålls av Luckans Webbtjänster.

Hemmahobbyer-webbplatsen samlar material om digitala konsthobbyer och upplevelser som barn och unga kan prova på hemma.

Harrastushaku.fi presenterar aktivitetsutbudet för ungdomar i huvudstadsregionen. I tjänsten finns information om aktiviteter som städerna Helsingfors, Esbo och Vanda erbjuder samt hobbyverksamhet ordnad av olika ungdomsorganisationer och företag.

Mitäharrastaa.fi har info om olika idrotss- och kulturhobbyer (endast på finska).