Konstskolan på granidagen.
Grankulla konstskola Grani Kuvis
Västra skolstigen 1-3 B II våningen,
02700 Grankulla

Grankulla konstskolas grundläggande konstutbildning riktar sig till barn och unga i åldern 6–18 år. Det går att delta i bildkonstpedagogiken för förberedande studier från fyra års ålder. Grankulla konstskola är tvåspråkig, och undervisningsspråken är finska och svenska. Elever har vid behov också möjlighet att få vägledning på engelska. Skolplanen skapar en ram för målinriktade studier som avancerar och från nivå-till-nivå. Lärarna är bildkonstlärare och / eller pedagogiskt inriktade yrkesverksamma inom bildkonstens bransch.