Grankulla stad har två vänorter:

Med bägge orter kan grankullabor, föreningar och organisationer idka olika slags vänortsverksamhet, såsom besök, kultur- och motionsevenemang i syfte att befrämja samarbetet mellan olika kulturer.

Staden beviljar årligen understöd för bedrivande vänortsverksamhet.