Grankulla stad har två vänorter. Danderyd utanför Stockholm Sverige och stadsdelen Pirita (se äv. Tallinn) i Tallin i Estland. Med bägge orter kan grankullabor, föreningar och organisationer idka olika slags vänortsverksamhet, såsom besök, kultur- och motionsevenemang i syfte att befrämja samarbetet mellan olika kulturer.

Staden beviljar årligen understöd för bedrivande vänortsverksamhet.