Grankulla svenska pensionärer r.f.
Verkar för de svenskspråkiga pensionärerna med brett programutbud, för trivsel och intressebevakning. 600 medlemmar.
grankulla.spfpension.fi

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry
www.kssry.fi