Minska mängden kött enligt hälsorekommendationerna till maximalt 350 gram per vecka.

Visste du?

  • Upp till 25 % av alla utsläpp som orsakas av den genomsnittlige finländska konsumenten kommer från kostvanor. 
  • Överflödigt protein lämnar kroppen genom att antingen utsöndras eller lagras som fett. Överkonsumtionen av protein syns i bland annat kvävehalten i avloppsvatten, vilket har ökat de senaste tio åren. Detta belastar också Östersjön. 

I Grankullas klimatjulkalender öppnar vi varje dag en lucka med fokus på klimatet. Följ tipsen i luckorna och samla klimatpoäng – i den sista luckan kan du se hur bra du har lyckats! Du hittar alla luckorna här.