Tillbaka till evenemang

Stadsbanan AU 3 invånarkväll i Esbo

9.4.2024 kl. 17.00 19.00

Välkommen att höra om byggandet av Esbo stadsbana från Björkgård till Esbo centrum. Områdesentreprenad 3 (AU3) för Esbo stadsbana mellan Björkgård och Esbo centrum.
För Grankullas del gäller AU 3 entreprenaden sträckan från  Thurmansparkens gångtunnel til Björgård station.

Entreprenaden har inletts med förberedande arbeten redan i mars. I denna områdesentreprenad byggs 4,5 kilometer nytt dubbelspår och sammanlagt nio broar repareras och byggs.
Evenemanget är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Tid: tisdag 9.4.2024 kl. 17.00–19.00
Plats: Omnia, Lövkullavägen 1 C, Esbo
Evenemanget ordnas på finska.
Mer information om projektet fi nns på projektets webbplats: https://vayla.fi /sv/esbo-stadsbana

Inträdesavgift

Fritt inträde

Åldersgräns

Ingen åldersgräns

Evenemangets webbplats