Tillbaka till evenemang

Risto Isomäki: Ilmastokriisi, utopiat ja dystopiat | Klimatkris, utopier och dystopier

Ilmastokriisi, utopiat ja dystopiat – mikä ratkaisee tulevaisuutemme suunnan?

Kirjailija Risto Isomäki käsittelee puheenvuorossaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ilmastouhkan näkökulmasta. Osa näistä tulevaisuuksista on sellaisia, jotka me todella haluamme välttää, mutta toiset tulevaisuudenkuvat voisivat muovata maailmaamme monella tavalla nykyistä paremmaksi. Mitkä asiat vaikuttavat eniten siihen millaiseksi tulevaisuutemme muodostuu?

Isomäki on arvostettu tieto- ja tieteiskirjailija, joka on julkaissut kirjan vuosittain viimeisen 25 vuoden ajan. Hänet palkittiin vuonna 2020 valtion elämäntyöpalkinnolla erittäin merkittävästä ja pitkäaikaisesta tiedonjulkistamisesta myös taiteen ilmaisukyvyn keinoin maan, meren ja ilmaston tulevaisuuden puolestapuhujana.

******

Klimatkris, utopier och dystopier – hur avgörs riktningen för vår framtid?

Författaren Risto Isomäki talar om alternativa framtidsscenarier ur klimathotets perspektiv. En del av dessa framtidsscenarier vill vi undvika, medan andra synvinklar på framtiden på många sätt kan forma vår värld till en bättre plats än nu. Vilka saker påverkar vår framtid allra mest?

Isomäki är en respekterad fackboks- och sciencefictionförfattare, som gett ut en bok om året under de senaste 25 åren. År 2020 erhöll han statspriset i informationsspridning för sitt livsverk, för en långvarig och betydande insats inom informationsspridningen och som en förespråkare via konstnärligt uttryck för jordens, havets och klimatets framtid.

Liput alk. 10 € | Biljetter från 10 €

Evenemangets webbplats